News

เปิดโผ 8 เส้นทางเตรียมเพิ่มเพดานขยายจำกัดความเร็ว เป็น 120 กม./ชม.

 เปิดโผ 8 เส้นทางเตรียมเพิ่มเพดานขยายจำกัดความเร็ว กระทรวงคมนาคมจ่อเพิ่มเพดานจำกัดความเร็ว 120 กม./ชม. ในอีก 8 เส้นทาง โดยแบ่งเป็นเส้นทางของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง และกรมทางหลวงชนบทอีก 2 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาเส้นทางที่จะปรับความเร็วสูงสุดใหม่เพิ่มเติมจำนวน 8 เส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน…