News

ปรับขึ้นค่าทางด่วน ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ดีเดย์ 15 ธ.ค นี้

ปรับขึ้นค่าทางด่วน ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ ดีเดย์ 15 ธ.ค นี้ จ่อขึ้นค่าทางด่วน “ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ” 15 ธ.ค.นี้ ตามสัญญาสัมปทาน – ขณะที่ “การทางพิเศษฯ” เร่งเจรจาผู้รับสัมปทานเพื่อหาข้อสรุปภายในต้นเดือน พ.ย.นี้ วันนี้ (20 ต.ค.) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข…