General

สิทธิพิเศษในบริการดูแลรักษารถยนต์

บุฟเฟต์ ลมยางไนโตรเจน ที่ บี-ควิก ทุกสาขา ประโยชน์ของลมยางไนโตรเจน  – ช่วยลดอุณหภูมิของยางในยามที่รถวิ่งทำความเร็วสูงๆ  – ไนโตรเจน ที่ไม่ติดไฟ จึงทำให้โอกาสที่ยางระเบิดเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย  – ไนโตรเจน คือก๊าซที่มีโมเลกุลใหญ่ทำให้เคลื่อนตัวได้ช้าจึงทำให้โอกาสที่ลมยางจะรั่วซึมออกมาจึงจะมีน้อยกว่าลมยางทั่วไปถึง 5 เท่าเลยทีเดียว… Read more Promotion…