LifeStyle

รวม 10 จุดสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” จากทั่วเมืองไทย

รวม 10 จุดสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้กระแสของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคงจะหนีไม่พ้นองค์ท้าวเทพสุวรรณ ที่เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างเสาะแสวงหาจะไปสักการะองค์ท้าวเทพสุวรรณกันให้ได้สักครั้ง โดยเชื่อกันว่าท่านท้าวเทพสุวรรณนั้นจะบันดาลพรสิ่งที่ขอแก่ผู้ที่มาสักการะให้เป็นจริง จนเกิดเป็นความเลื่อมใสกันไปทั่วทุกสารทิศ

ซึ่งในเมืองไทยนี้มีหลายๆ วัดที่เป็นที่ประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณ ในวันนี้ CarMate ได้รวบรวมมาให้แล้วครับกับ 10 จุดสักการะ “ท้าวเวสสุวรรณ” จากทั่วเมืองไทย

1.ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

2.องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณ วัดมิ่งเมือง จ.น่าน

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

3.ท้าวเวสสุวรรณ วัดประทุม​บูชา​ จ.ปราจีนบุรี

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

4.ท้าวเวสสุวรรณ วัดพรหมรังษีแสมดำ จ.กรุงเทพมหานคร

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

5.ท้าวเวสสุวรรณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน ) จ.กรุงเทพมหานคร

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

6.ท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีษะทอง วัดพระราหู จ.นครปฐม

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

7.ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

8.ท้าวเวสสุวรรณ วิหารกลางน้ำ วัดหงษ์ทอง จ.ฉะเชิงเทรา

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

9.ท้าวเวสสุวรรณ อายุ 100 ปี วัดโพธิ์ใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา

รวม 10 จุดสักการะ "ท้าวเวสสุวรรณ"

10.ท้าวเวสสุวรรณ วัดลาดบัวขาว จ.ราชบุรี

 271993048_237294115222870_331