LifeStyle

คนละครึ่งเฟส 5 เช็กเงื่อนไข คุณสมบัติไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิทธิ 800 บาท

เช็กเงื่อนไขคุณสมบัติคนละครึ่งเฟส 5 ที่จะเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิ 800 บาท สำหรับคนที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่ง

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเปิดให้กับผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 และผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน ได้กดยืนยันสิทธิ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เพื่อขอรับสิทธิ 800 บาท ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เพื่อเริ่มใช้จ่ายในวันที่ 1 กันยายน-31ตุลาคม 2565

ซึ่งก็ไม่ได้หมายความผู้ที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งทุกคนจะสามารถสมัครคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อขอรับสิทธิ 800 บาทได้ แต่จะมีคุณสมบัติเงื่อนไขที่ระบุไว้ชัดเจนว่ากลุ่มคนไหนถึงจะมีสิทธิรับเงิน 800 บาทในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เพื่อใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งได้

สำหรับคุณสมบัติเงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้

  • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ-โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ-โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19