5 เทรนด์ฮิต “Travel Tech” ดันธุรกิจท่องเที่ยวปี 2020
LifeStyle

เทรนด์ฮิต “Travel Tech” ดันธุรกิจท่องเที่ยวปี 2020

เทรนด์ฮิต “Travel Tech” ดันธุรกิจท่องเที่ยวปี 2020

5 เทรนด์ฮิต “Travel Tech” ดันธุรกิจท่องเที่ยวปี 2563

  องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Landscape) จะเห็นชัดขึ้นในปี 2563 ทำให้นักเดินทางทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถึง 416 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 โดยมีประเทศไทยเป็นปลายทางสำคัญ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทางอย่างมาก โดยการเติบโตนี้จะต้องขับเคลื่อนด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ประสานด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งระดับท้องถิ่น (strength from within) ก่อนจะไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระดับโลก พร้อมปรับตัวเพื่อให้ก้าวผ่านการดิสรัปชั่นของเทคโนโลยี และรักษาตำแหน่งจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บอกว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงจาก “นักท่องเที่ยว” ให้เป็น “นักเดินทาง” ขณะที่ “ตัวแทนจากองค์กรท่องเที่ยว” จะกลายเป็น “ผู้ให้คำแนะนำ” หรือ “ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว” เท่านั้น เพราะผู้บริโภคสามารถจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนและแพลตฟอร์มที่อยู่ในระบบออนไลน์ได้มากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยต้องให้ความใส่ใจ และหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์เพิ่มมากกว่าเดิม  โดย 5 นวัตกรรมสำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2563 ที่น่าสนใจ 

AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality)

การนำเสนอข้อมูลเชิงเสมือนที่ผสมผสานกับโลกของความเป็นจริง โดย AR และ VR เป็นเทคโนโลยีที่หลายอุตสาหกรรมกำลังค้นหาวิธีใช้งาน ส่วนในวงการท่องเที่ยวได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ AR ทั้งการฉายภาพทิวทัศน์ในระบบ 3 มิติเพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นก่อนนำมาตัดสินใจในการเลือกเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก การนำมาใช้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น

เทรนด์ฮิต “Travel Tech”

บล็อกเชน

เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความแม่นยำและปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งบล็อกเชนถูกมองว่าอาจนำมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวได้แม้จะยังไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนนัก แต่ก็มีแนวคิดว่าบล็อกเชนอาจนำมาใช้กับการยืนยันตัวตนที่สนามบิน การชำระเงินในต่างประเทศ หรือความโปร่งใสของรีวิวจากนักท่องเที่ยว

Recognition

เทคโนโลยีเพื่อการจดจำ ทั้งการจดจำข้อมูลด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือดวงตา ซึ่งการจดจำข้อมูลของนักท่องเที่ยวนี้จะทำให้การบริการมีศักยภาพที่ดีขึ้น เช่น โรงแรม เลานจ์ หรือสายการบินสามารถใช้ข้อมูลนี้ เพื่อคัดกรองแขกประจำที่สามารถเข้าไปใช้บริการพื้นที่พิเศษ หรืออาจใช้เพื่อตรวจจับผู้โดยสารหรือแขกที่มักจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานเตรียมรับมือได้ทัน

สมาร์ทโฟน

มีรายงานว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยว 45% ใช้สมาร์ทโฟนดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนท่องเที่ยว เพื่อให้กิจกรรมต่างๆมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสมาร์ทโฟนเป็นโจทย์ที่ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาทางตอบสนอง เช่น ในระบบสายการบินที่ควรจะต้องมีบริการหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยลดความยุ่งยากทางด้านเอกสาร บริการจองที่พักหรือร้านอาหารที่ต้องพัฒนาระบบจองคิว รวมทั้งแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวที่ต้องมีการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านภาพ วิดีโอ หรือข้อความ เพื่อให้นักเดินทางสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงที

ผู้ช่วยเสมือนอัจฉริยะ

ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับ Siri หรือ Alexa แต่เป็นผู้ช่วยที่ฝึกฝนมาเพื่อช่วยเหลือหรือให้ประสบการณ์เฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 เทรนด์ฮิต “Travel Tech” ในปี 2562 กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเดินทางด้วยต้นเองหรือ FIT ยังคงเป็นกลุ่มที่มาแรง โดยมีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย กว่า 19.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆจะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และผู้พัฒนานวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยว จะต้องปรับตัวรองรับพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น  การเลือกที่พักต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวมากขึ้น อย่างการเพิ่มอินเทอร์เน็ตฟรีทุกพื้นที่, บริการที่เข้าถึงง่าย, ค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจัยเล็กน้อยเหล่านี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตอกย้ำศักยภาพทางการท่องเที่ยว รองรับนักเดินทางยุคปัจจุบัน  เพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยว เสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้นในปี 2563

: CarMate