LifeStyle

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จองที่พัก-โรงแรม เริ่มวันนี้ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดวิธีจองที่พัก-โรงแรม เริ่มวันนี้ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เวลา 06.00-23.00 น. เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

ความคืบหน้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 หลังจากที่ ททท. เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ หรือคนกลุ่มเก่า ได้ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อวันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค. 66) เปิดให้จองที่พัก-โรงแรม เป็นวันแรก โดยมีจำนวนห้องพักที่ให้จอง 560,000 สิทธิ โดยสามารถจองที่พักโดยตรงได้ตังแต่เวลา 06.00-23.00 น.

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

จองที่พักเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่านช่องทางใดบ้าง

 1. โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 2. เว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 3. เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 4. ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail

การจองกับทางโรงแรมโดยตรง เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีขั้นตอนดังนี้

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

1. NO NEED to register

 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง โดยสามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ทันที
 • ประชาชนที่ไม่เคย ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่

2. ประชาชน Booking

 • จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง
 • จองได้ไม่เกิน 5 ห้องต่อคืนต่อคน

3. โรงแรม Booking

 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯถุงเงิน
 • ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

4. Payment

 • รับการแจ้งเตือน และชำระค่าที่พัก 60 % ของค่าที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง

5. Payment successful

 • รับการแจ้งเตือน การจองห้องสำเร็จ แสดงคูปองเช็คอินที่พัก บนแอปฯเป๋าตัง

6.Check in

เช็คอิน ณ โรงแรมเมื่อถึงวันเข้าพัก

 • สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง
 • สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน
 • ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ 17.00น. ของวัน
 • ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร /ท่องเที่ยวกับร้านที่อยู่จังหวัดเดียวกกันกับทะเบียนบ้านได้

7. Check out

เช็คเอาท์โรงแรม

 • ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปอง อาหาร-ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น.ของวันเช็คเอาท์
จองที่พัก

ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพัก หรืออยากเลื่อนวัน หรืออยากจะยกเลิก สามารถทำได้หรือไม่นั้น เช็กได้ที่นี่

กรณีที่ชำระค่าที่พักไปแล้ว 60% จะยกเลิกการจองได้หรือไม่

 • ไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่เลื่อนวันเข้าพักได้

กรณีที่ชำระค่าที่พักแล้ว 60% ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร จะขอเงินคืนในส่วนของ 60% ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ สิทธิของโครงการจะถูกตัดหรือไม่

 • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
 • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น