News

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564 ขนส่งให้ทำใบขับขี่ได้แต่ต้องจองคิว

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564 ใครที่ใบขับขี่หมดอายุในปี 2564 นี้ หรือทำใบขับขี่ใบแรก ต้องติดตามข่าวสารการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เพราะบางกรณียกเว้นการสอบข้อเขียน และยกเว้นการสอบขับรถ แต่ต้องจองคิวด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue มาใช้ก่อน วันนี้ CarMate นำวิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์มาบอกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ดังนี้

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เข้าสู่ระบบที่ไหน

อัปเดทข้อมูล 4 มกราคม 2564 ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์กับกรมขนส่งทางบก ก็เข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้

Website : https://gecc.dlt.go.th 

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564
จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ มีเงื่อนไขอย่างไร

โดยปกติแล้วการสอบต่อหรือขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะจะต้องสอบข้อเขียน สอบขับรถ และอบรม แต่เนื่องด้วยปี 2563-2564 มีการระบาดของโควิด-19 ทางกรมขนส่งทางบกจึงต้องลดความหนาแน่นของประชาชนที่เข้ารับบริการ จึงได้มีข้อยกเว้นการสอบบางอย่าง ดังนี้

1. ไม่ต้องสอบข้อเขียน

งดอบรมงดสอบข้อเขียนอย่างไม่มีกำหนด ทั้งในสำนักงานกรมการขนส่งทางบก และโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และหลังจากนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกเพิ่มเติม

2. ไม่ต้องสอบขับรถ

งดการอบรมและทดสอบสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถรายใหม่ ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 2-17 มกราคม 2564 และหลังจากนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลกับกรมขนส่งทางบกเพิ่มเติมเช่นกัน

ขั้นตอนการกดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

การจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ทำได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เมื่อปรากฏหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ให้ Log In เข้าสู่ระบบ ดังนี้

1. กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และกดยืนยันลงทะเบียน
3. เลือกใส่ “เลขบัตรประจำตัวประชาชน” และ “รหัสผ่าน” เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน
4. เลือกสำนักงานกรมขนส่งทางบก ในจังหวัด และพื้นที่เขตให้บริการที่คุณต้องการเดินทางไปใช้สิทธิ์ โดยต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
5. เมื่อได้คิวแล้ว ก็ไปติดต่อ ในส่วนงาน “ใบอนุญาตขับรถ” โดยเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน

เอกสารรับใบขับขี่ เมื่อขอใบขับขี่ใหม่ หรือขอต่ออายุใบขับขี่ในปี 2564

ผู้ยื่นขอต่อใบขับขี่ หรือขอใบใหม่ จะต้องยื่นเอกสารควบคู่การยื่นขอด้วย ดังนี้

  • บรับรองแพทย์
  • หนังสือรับรองการผ่านอบรมและการทดสอบ

หากผู้ขอเคยกดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning แล้ว ต้องดำเนินการขอต่ออายุให้เสร็จภายใน 90 วัน

ผู้ที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับบริการ ให้ติดตามประกาศจากกรมขนส่งทางบกหลังจากนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

จองคิวต่อใบขับขี่ไม่ได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง

  • ลบแอปฯ DLT Smart Queue ออกจากมือถือ แล้วกดดาวน์โหลดใหม่
  • ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ข้อมูล จะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้รับ OTP
  • กรณีที่จองไม่ได้ อาจมาจากจำนวนผู้จองคิวในวันนั้นเต็มแล้ว ให้เลือกวันอื่นๆ ในสัปดาห์ถัดไป

เมื่อเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งแล้ว ผู้ติดต่อทุกคน ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองตามกำหนด ผู้ที่ได้รับคิวจะได้รับสิทธิ์เข้าต่อใบอนุญาตตามลำดับคิว สอบถามเพิ่มเติมกับกรมขนส่งโทร 02 271 8888 ต่อ 9304


ที่มาจาก : www.dlt.go.th 

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2564