บริการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค
News

บริการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ภายในรถยนต์ สำหรับลูกค้าเอ็มจี และรถยนต์ทุกยี่ห้อ

บริการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ภายในรถยนต์

โปรโมชั่น

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกำลังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

          ด้วยการมอบบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ฟรี สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจี และราคาพิเศษแก่ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปสำหรับบริการเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบความมั่นใจ และความห่วงใยสำหรับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี  และเพื่อสร้างเสริมความพึงพอใจแก่ลูกค้า ที่มอบความไว้วางใจให้กับแบรนด์รถยนต์เอ็มจี โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ฟรี บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี (สำหรับลูกค้าที่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย) มูลค่า 390 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. ฟรี บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และค่าบริการนอกสถานที่* สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่นัดหมายใช้บริการกับรถบริการเคลื่อนที่ MOBILE SERVICE มูลค่า 390 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. ราคาพิเศษ 150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค แก่ผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป และลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ต้องการใช้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในครั้งถัดไป และนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี
  4. สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจีทั่วประเทศ และรถบริการเคลื่อนที่ MOBILE SERVICE หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1267
  5. เงื่อนไขทั้งหมดจำกัดสิทธิ์เฉพาะการให้บริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจีทั่วประเทศ และรถบริการเคลื่อนที่ MOBILE SERVICE ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

* หมายเหตุ:

  1. สงวนสิทธิ์ ฟรี บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค 1 ครั้ง มูลค่า 390 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี และไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 หากลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องการบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในครั้งถัดไป สามารถเข้ารับบริการได้โดย ได้รับสิทธิราคาพิเศษ 150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และนัดหมายเข้ารับบริการในศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี
  2. ฟรี บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจีที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี หรือบริการนอกสถานที่ผ่านรถบริการเคลื่อนที่ MOBILE SERVICE โดยมีการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อ 1 ใบสั่งซ่อม
  3. ฟรี ค่าบริการนอกสถานที่ 10 กิโลเมตรแรก สำหรับลูกค้ารถยนต์เอ็มจี ที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขี้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อ 1 ใบสั่งซ่อม

ที่มา : https://www.mgcars.com/th/Promotion/Detail/MG-Sterilization-Service-2021

: บริการรักษาความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ภายในรถยนต์