Knowledge

ไฟจราจร ”สีแดงกระพริบ” และ “สีเหลืองกระพริบ” หมายความว่าอย่างไร?

 ไฟจราจร ”สีแดงกระพริบ” และ “สีเหลืองกระพริบ” หมายความว่าอย่างไร? เชื่อว่าหลายคนมีความเข้าใจผิดเมื่อพบเห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบกลางสี่แยก บางคนเข้าใจว่าหากเป็นสัญญาณสีเหลืองกระพริบ หมายถึงให้เพิ่มความระมัดระวังขณะขับผ่านสี่แยก แต่หากเป็นไฟแดงกระพริบต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ บ้างก็เข้าใจว่าสัญญาณไฟกระพริบเกิดจากการขัดข้อง ไม่ได้มีความหมายอื่นใดไปมากกว่านั้น

แต่ในความเป็นจริง สัญญาณไฟจราจรกระพริบเหล่านี้มีความหมายแฝงอยู่ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยขณะขับผ่านสี่แยก โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 ไฟจราจร ”สีแดงกระพริบ” และ “สีเหลืองกระพริบ”

   สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง หมายถึง ผู้ขับรถอยู่ทางเอก จะต้องชะลอความเร็วก่อนถึงสี่แยก เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อ

     สัญญาณไฟกระพริบสีแดง หมายถึง ผู้ขับรถทางโทจะต้องหยุดรถก่อนสี่แยก รอจนกว่าจะปลอดภัยถึงเคลื่อนตัวออกไปได้

     รู้แบบนี้แล้วหากพบสัญญาณไฟจราจรกระพริบครั้งต่อไป ก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ