LifeStyle

ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม นั่งทานในร้านได้แล้ว เริ่ม 1 ก.ย. มีอะไรเปลี่ยนบ้าง

ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม นั่งทานในร้านได้แล้วประกาศ กทม. ล่าสุดฉบับ 41 สั่งคลายล็อก กิจการ – กิจกรรม เพิ่มเติม โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เริ่ม 1 ก.ย. นี้

ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม
ภาพจาก Norbert Braun / Shutterstock.com

           วันที่ 29 สิงหาคม 2564 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับมาตรการตามข้อกำหนดเพื่อให้กิจการ/กิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้  

ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม
ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

           1. ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28, 30 และ 32
           2. สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทน ศธ. อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

           3. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 75% ส่วนร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50%

           4. สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม/ตกแต่งผม เปิดได้

           5. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวดแผนไทย เปิดได้ผ่านการนัดหมาย เฉพาะนวดเท้า

           6. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้นกิจกรรมบางประเภทมีเงื่อนไข ดังนี้
           – คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม เปิดได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ต้องนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเวลาให้บริการไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง

           – สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือร้านนวดแผนไทย เปิดได้ โดยผ่านการนัดหมายล่วงหน้า และจำกัดเฉพาะนวดเท้า

           – กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่ สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม

           7. เปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม

           8. สถานรับเลี้ยงเด็ก (เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

           9. สถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

           10. ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คลายล็อกดาวน์ กทม.

คลายล็อกดาวน์ กทม.

คลายล็อกดาวน์ กทม.

คลายล็อกดาวน์ กทม.
: ประกาศ คลายล็อกกิจการ-กิจกรรม

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ