LifeStyle

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 รับส่วนลดที่พัก 40% คนเก่า-คนใหม่ สมัครที่ไหนเช็กเลย

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อชิง 2 ล้านสิทธิ เริ่ม 1 ก.พ. 65 คนเก่า-คนใหม่ สมัครได้ช่องทางไหนเช็กเลย

เริ่มขึ้นแล้วสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่รัฐบาลจะสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร-ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่าเดินทางโดยเครื่องบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
 • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 พ.ค. 65

ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 มีดังนี้

timeline
 • วันที่ 1 ก.พ. 65
  เปิดให้จองโรงแรม/ที่พัก (06.00-23.00 น.)
  เปิดลงทะเบียนประชาชน สำหรับผู้ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (06.00-21.00 น.)
 • วันที่ 8 ก.พ. 65
  เริ่มเข้าพัก
  เปิดให้ลงทะเบียนเบิกค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 65
 • วันที่ 23 พ.ค. 65
  เปิดให้จองโรงแรม/ที่พักวันสุดท้าย
 • วันที่ 31 พ.ค. 65 
  วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
 • วันที่ 5 มิ.ย. 65 
  ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายสิ้นสุด 21.00 น.

ช่องทางการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จะแบ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้

 • ผู้ที่เคยลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-3 สามารถกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จำนวน 10 ล้านสิทธิ เริ่ม 1 ก.พ. 65
 • ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิมาก่อน ให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65

วิธียืนยันสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 บนแอปฯ เป๋าตัง (เฉพาะคนที่เคยร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-3 มาแล้วก่อนหน้านี้)

วิธียืนยันสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
 • เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือกหน้าหลักที่ G Wallet
 • เลือก Banner เราเที่ยวด้วยกัน กดปุ่มใช้สิทธิ
 • กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ *กดยอมรับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • แสสงรายการสิทธิ *จำนวนสิทธิต่อคนจะถูกรีเซตใหม่ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 10 สิทธิต่อคน
  *กรณีลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ”

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 บนเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com มีดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 บนเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (เฉพาะคนที่ไม่เคยร่วมโครงการฯ มาก่อน)

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com กดลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

 • ผู้ที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้วให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯ เป๋าตัง
 • ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่ (เริ่มลงทะเบียนวันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป เวลา 06.00-20.00 น.)

2. รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลให้ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน)

 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน
 • วันเดือนปีเกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ (สำหรับรับ OTP)

4. กรอก OTP

 • กรอก OTP เพื่อยืนยันรายการ ระบบแสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียน

5. ระบบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการลงทะเบียน

 • ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS เมื่อได้รับแจ้งการลงทะเบียนแล้วจึงเริ่มยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตังได้

ส่วนภาพรวมการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 มีดังนี้

ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4
 • เมื่อลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 สำเร็จแล้ว ให้ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ประชาชนติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อจองที่พัก
 • โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไข และตรวจสอบห้องว่างผ่านทาง “ถุงเงิน”
 • ประชาชนรับการแจ้งเตือนชำระเงินค่าที่พัก 60% ผ่าน G Wallet เป๋าตัง *ประชาชนควรเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนชำระค่าที่พัก (หากไม่ชำระเงินสำเร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ)
 • เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก
  • สแกน QR เช็คอินบนแอปฯ เป๋าตัง
  • สแกนหน้าบนแอปฯ ถุงเงิน
  • -รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว 600 บาท
  • -คูปองจะได้รับหลัง 17.00 น. ของวันเช็คอิน
   *ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

: ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4