News

เริ่มแล้ว! มาตรการ “ตัดแต้มใบขับขี่” หากตัดเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมใช้ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 20 ฐานความผิด หากถูกตัดเหลือ 0 คะแนนถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน กรณีค้างจ่ายค่าปรับตามใบสั่งถูกตัดแต้มเช่นกัน เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจงรายละเอียด 6 ข้อ เกี่ยวกับมาตรการตัดแต้มใบขับขี่เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร ดังนี้

 1. ขับรถต้องมีใบขับขี่ โดยผู้ขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนน
 2. ทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิด หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร ถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนนขึ้นอยู่กับความผิด
 3. หากถูกตัดคะแนนเหลือ 0 ถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน
 4. ฝ่าฝืนขับรถในช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ จำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 5. คืนคะแนนได้ด้วยการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี จะได้คะแนนคืนโดยอัตโนมัติ
 6. หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหลังจากนั้นภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนอีกจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

ข้อหาที่ถูกตัด 1 คะแนน

 • ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
 • ไม่สวมหมวกกันน็อก
 • ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 • ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 • ขับรถบนทางเท้า
 • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
 • ไม่หลบรถฉุกเฉิน
 • ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
 • ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 • ไม่ติดป้ายภาษี

ข้อหาที่ถูกตัด 2 คะแนน

 • ขับรถฝ่าไฟแดง
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถในระหว่างโดยพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

ข้อหาที่ถูกตัด 3 คะแนน

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
 • ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
 • ขับรถชนแล้วหนี

ข้อหาที่ถูกตัด 4 คะแนน

 • เมาแล้วขับ
 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
 • แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

     กรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายในทาง, ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่, ขับรถไม่ชิดซ้าย, จอดรถในที่ห้ามจอด ฯลฯ ถูกตัด 1 คะแนน ต่อ 1 ใบสั่ง

     ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบคะแนนและสถานะใบขับขี่ของตนเองได้ที่ http://ptm.police.go.th และแอปพลิเคชัน “ขับดี” บนสมาร์ทโฟน iOS และ Android