จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
Knowledge

จอดรถขวางทางหน้าบ้านคนอื่น ปรับสูงสุด 5,000 บาท

จอดรถขวางทางหน้าบ้านคนอื่น ปรับสูงสุด5,000.- บ้านใครชอบมีคนมาจอดรถขวางทางเข้าออก  แจ้งความเอาผิดได้เลย มีความผิดทางอาญา ตามมาตรา 397 โดนปรับสูงสุด 5 พันบาท แจ้งเลย จัดไปอย่าให้เสีย!

จอดรถขวางทางหน้าบ้านคนอื่น

กฏหมายคดีอาญา มาตรา 397

  •  ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
  •  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัลหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  •  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

: จอดรถขวางทางหน้าบ้านคนอื่น ปรับสูงสุด5,000

: CarMate แอพคู่ใจคนใช้รถ