ประกาศ! เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล
Knowledge

ประกาศ! เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล B10 เป็น “ดีเซล” เริ่ม 1 ต.ค. นี้

ประกาศ! เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล อย่างเป็นทางการ น้ำมันดีเซล B10 เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล ดันเป็นน้ำมันเกรดมาตรฐาน ส่วน น้ำมันดีเซล B7 ถอยไปเป็นน้ำมันทางเลือก เริ่มใช้จริง 1 ตุลาคม 2563 ขณะที่ดีเซล B20 กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาเลิกขาย

ประกาศ! เปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซล

ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ ความจริงแล้วเป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ที่มีออกมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่กำหนดให้มีผลจริงในต้นเดือนหน้า เพื่อให้เวลาสำหรับผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการสถานีน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมัน ได้เตรียมตัวปรับเปลี่ยนป้ายและตู้จ่ายน้ำมัน รวมถึงให้ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปได้ทำความเข้าใจด้วย

อันที่จริงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเรียกครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน โดยกำหนดให้เปลี่ยนชื่อ ดังนี้ 

จากเดิมเรียกว่า น้ำมันดีเซล ก็จะเปลี่ยนไปเรียกชื่อว่า “ดีเซล B7” 

จากเดิมเรียกว่า น้ำมันดีเซล B10 ก็จะเปลี่ยนไปเรียกชื่อว่า “ดีเซล”

ทั้งนี้ การกำหนดชื่อเรียกใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกับนโยบายที่กำหนดให้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานของประเทศไทย ส่วน ดีเซล B7 จะปรับเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก โดยจะยังคงมีจำหน่ายอยู่ต่อไปเพื่อรองรับรถยนต์บางรุ่น (รถยนต์รุ่นเก่าที่เครื่องยนต์ไม่รองรับ ดีเซล B10)

ขณะที่น้ำมันดีเซลอีกประเภทหนึ่งที่จำหน่ายในบ้านเรานั่นก็คือ น้ำมันดีเซล B20 กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้ยกเลิกจำหน่าย โดยปัจจุบันนี้ ดีเซล B20 ยังมีจำหน่ายในปั๊มน้ำมัน 1,622 ทั่วประเทศ

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ