LifeStyle

สเปรย์แอลกอฮอล์เก็บไว้ในรถที่จอดกลางแดดได้ไหม?

  สเปรย์แอลกอฮอล์เก็บไว้ในรถที่จอดกลางแดดได้ไหม? สเปรย์แอลกอฮอล์กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายคนพกติดตัวไปไหนมาไหนอยู่เสมอในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ โดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเป็นประจำ ก็คงมีขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เก็บทิ้งไว้ในรถด้วยเช่นกัน จนเกิดเป็นคำถามตามมาว่าหากจะต้องจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดๆ จะกลายเป็นอันตรายหรือไม่ เรามาหาคำตอบกันครับ

    แม้ว่าเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ จะเป็นสารไวไฟที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่อาจติดไฟได้เอง เว้นแต่จะโดนประกายไฟเท่านั้น โดยแอลกอฮอล์จะต้องได้รับความร้อนสูงถึง 370 องศาเซลเซียสจึงจะติดไฟ ซึ่งอุณหภูมิภายในรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลางแดดไม่มีทางสูงขนาดนั้น

     นอกจากนี้ ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนมากจะไม่มีการอัดแรงดันเหมือนกับสเปรย์ปรับอากาศทั่วไป ความร้อนจึงไม่มีผลต่อแรงดันภายในขวดจนทำให้เกิดการระเบิดได้ จึงสามารถเก็บสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ในรถได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

alcohol02

     อย่างไรก็ดี การที่สเปรย์แอลกอฮอล์ได้รับความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลงได้ จึงควรเก็บไว้ในที่ที่มีคุณหภูมิคงที่ หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง รวมถึงภาชนะต้องปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วไหล จะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในรถ

     ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานจะมีอายุโดยเฉลี่ย 2-3 ปี แต่หากเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 วัน เพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคสูงสุดครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *