News

ขึ้นฟรี 3 วัน! ทางด่วน 3 สายรวม 60 ด่าน วันหยุดราชการเดือน พ.ค.นี้

ขึ้นฟรี 3 วัน! ทางด่วน 3 สายรวม 60 ด่าน วันหยุดราชการเดือน พ.ค.นี้ ข่าวดีสำหรับคนเดินทางช่วงวันหยุด ในเดือน พฤษภาคม 65 นี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ขึ้นฟรี 3 วัน! ทางด่วน 3 สายรวม 60 ด่าน

ในวันหยุดราชการประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

– วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พ.ค. 65

– วันพืชมงคล วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65

– วันวิสาขบูชา วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th