News

ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน กรมการขนส่งทางบก เผยเริ่ม 6 ต.ค. 64

ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน กรมการขนส่งทางบก เผยเริ่ม 6 ต.ค. 64 ข่าวดี ! กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ลงทะเบียนจองคิวตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทำใบขับขี่ใหม่

กรมการขนส่งทางบกได้ผ่อนคลายการให้บริการ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน โดยเฉพาะการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่ สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรม ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ 

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่ที่ต้องการเข้ารับบริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่ ทางกรมขนส่งได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิว ทำใบขับขี่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th และเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทำใบขับขี่ใหม่

สำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้า และมีคิวค้างระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 2564 นั้น

กรมการขนส่งทางบกจะเปิดระบบจองคิวเพื่อให้สิทธิกับกลุ่มดังกล่าว จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยเมื่อผู้จองคิวคงค้างเดิม เข้าระบบจองคิวใหม่ ในหน้าจอเมนูจะปรากฏข้อความว่า “ได้สิทธิจองใหม่” ในส่วนของผู้ที่จองคิวล่วงหน้าที่ได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. 2564 นี้ สามารถเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมายตามปกติ 

พร้อมกันนี้ กรมขนส่งทางบกได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : dlt.go.th