News

ใบขับขี่หายต้องทําอย่างไร 2566 ไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ผ่านแอปได้เลย

ใบขับขี่หายต้องทําอย่างไร 2566?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : ไม่จำเป็นต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่งได้เลย 

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานในการขอออกใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่ง

ทั้งนี้ ทางกรมขนส่งก็ได้อำนวยความสะดวก โดยเปิดให้จองทำใบขับขี่ใหม่ ตามวัน และเวลาที่สะดวก ผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue

ใบขับขี่หายจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : บัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้ และ ใบแจ้งความหรือใบลงบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ

ขั้นตอนการขอทำใบขับขี่ใหม่ 2566 กรณีใบขับขี่หาย

  1. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue
  2. กรอกข้อมูลยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับขี่ ที่สำนักงานขนส่ง
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการออกใบแทนใบขับขี่ใหม่ให้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอใบขับขี่ใหม่ 2566 กรณีใบขับขี่หาย

  • ค่าธรรมเนียม คำขอ ฉบับละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม ใบแทนกรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท
  • ค่าบริการ ถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ทำใบขับขี่หาย ระหว่างดำเนินการทำใบขับขี่ใหม่ จะต้องทำอย่างไร ?

  • เพื่อเป็นการใช้ชั่วคราวระหว่างดำเนินการ แนะนำให้โหลดแอปพลิเคชั่น DLT QR Licence เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่ และรีบไปดำเนินการขอใหม่ที่กรมขนส่ง เพื่อสะดวกต่อการใช้เอกสารประกอบกับกิจธุระต่างๆ

หากไม่แสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าพนักงานเรียกตรวจผิดกฎหมายหรือไม่ ?

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : กรณีผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขับขี่รถ จะมีความผิดตามมาตรา 56 ประกอบมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หากทำใบขับขี่หาย ก็ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป เพียงรีบดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นนี้ ก็จะทำให้ไม่ผิดกฎหมาย และ ไม่เสียค่าปรับด้วยนะคับ และหากต้องทราบข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ 2566 อัพเดตล่าสุดอ่านเพิ่มเติมได้