News

ใบขับขี่หายต้องทําอย่างไร 2566 ไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ผ่านแอปได้เลย

ใบขับขี่หายต้องทําอย่างไร 2566? สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : ไม่จำเป็นต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจ สามารถไปติดต่อทำใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่งได้เลย  สำหรับรถขนส่งสาธารณะ : จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานในการขอออกใบขับขี่ใหม่ที่กรมขนส่ง ทั้งนี้ ทางกรมขนส่งก็ได้อำนวยความสะดวก โดยเปิดให้จองทำใบขับขี่ใหม่ ตามวัน และเวลาที่สะดวก ผ่านแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า DLT Smart Queue ใบขับขี่หายจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง? สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล : บัตรประชาชนตัวจริง…
News

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องไปขนส่ง

ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565 เสร็จไวภายใน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องไปขนส่ง แนะนำขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แบบเร่งด่วน เสร็จเร็วทันใจภายใน 1 ชั่วโมง สามารถนำผลไปยื่นที่ขนส่ง เพื่อดำเนินการต่อใบขับขี่ได้เลย การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก สำหรับต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุไม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน 1…
News

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ คือออะไร มีขั้นตอนและวิธีใช้งานยังไงบ้าง

ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ใบอนุญาตขับรถแบบดิจิตอล คืออะไร มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรบ้าง และสามารถใช้แสดงแทนใบขับขี่เดิมแก่เจ้าหน้าที่ได้จริงหรือ มาดูกัน ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกให้กับบุคคล เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ บนท้องถนนได้ ซึ่งใบขับขี่นั้นเราจำเป็นที่จะต้องพกติดตัวไว้เสมอหากต้องขับรถหรือใช้ยานพาหนะ ถ้าไม่พกใบขับขี่ไว้กับตัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ตามสิทธิ์ที่ควรได้รับ และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64…
News

ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน กรมการขนส่งทางบก เผยเริ่ม 6 ต.ค. 64

ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน กรมการขนส่งทางบก เผยเริ่ม 6 ต.ค. 64 ข่าวดี ! กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ทำใบขับขี่ใหม่ สำหรับผู้ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน ลงทะเบียนจองคิวตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue…
News

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564

ขนส่งฯ เผย “ใบขับขี่หมดอายุ” สามารถใช้ได้ต่อเนื่องจนถึง 31 ธันวาคม 2564  กรมการขนส่งเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาให้ผู้ถือใบขับขี่ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศงดให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศเป็นอย่างอื่น จึงได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อพิจารณาผ่อนผันให้สามารถใช้ใบอนุญาติขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้จนถึง 30 กันยายน 2564 นั้น…
News

ขนส่งทางบก งดต่อทะเบียนรถ-ทำใบขับขี่ 13 จังหวัดล็อกดาวน์ เริ่ม 20 ก.ค.นี้

ขนส่งทางบก งดต่อทะเบียนรถ-ทำใบขับขี่ 13 จังหวัดล็อกดาวน์ เริ่ม 20 ก.ค.นี้ กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด!!! งดให้บริการงานทะเบียนรถและใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่พรุ่งนี้ (วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) เป็นต้นไป ส่วนการชำระภาษีรถเปิดเฉพาะบริการเลื่อนล้อต่อภาษี…
News

ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อกเปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป

 ขนส่งฯ ประกาศคลายล็อกเปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบ ได้ตั้งแต่ 21 มิ.ย. เป็นต้นไป  กรมการขนส่งทางบกประกาศคลายล็อกเตรียมเปิดให้บริการด้านใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นตามลำดัับในหลายพื้นที่ จึงได้มีการผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอย่างเต็มรูปแบบ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564…
News

กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ

   กรมขนส่ง ช่วยผู้ถือใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ไม่ต้องสอบข้อเขียน-ขับรถ กรมการขนส่งประกาศขยายมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี และเกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือสอบขับรถ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกประกาศให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3…
Knowledge

ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 นี้

ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 64 กรมการขนส่งทางบกได้รับการยืนยันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถใช้ใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วได้ตามกฎหมายจนถึง 31 มีนาคม 2564 นี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับด้านใบอนุญาตขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่หมดอายุแล้ว ให้สามารถใช้แสดงตนได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีจดหมายตอบรับเพื่อยืนยันให้สามารถใช้ใบขับขี่ที่สิ้นอายุได้ชั่วคราวจนถึงวันที่…
Knowledge

อัปเดต!! ต่อใบขับขี่ปี 63 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มาดูกัน

อัปเดต!! ต่อใบขับขี่ปี 63 เดี๋ยวนี้การต่อใบขับขี่แบบตลอดชีพไม่มีแล้ว ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ต่อแบบ 2 ปี และแบบ 5 ปี ซึ่งหากเพื่อนๆ คนไหนที่บัตรนั้นใกล้หมดอายุแล้ว และกำลังมีแพลนจะไปต่อ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำยังไง แล้วเอกสารละต้องใช้อันไหนบ้าง ค่าต่อต้องจ่ายเท่าไหร่ ฯลฯ ใครที่กำลังสงสัยและมีคำถามแบบนี้อยู่ในหัว ตามมาทางนี้เลยจ้า เพราะวันนี้…